Spółdzielnia Mieszkaniowa

Ar-Moczydło

Ważne Telefony

TELEFONY SM „AR – Moczydło”


Administrator                                                                           512 871 424


Ochrona Obiektu                                                                     662 200 000


Konserwator Wod-Kan, c.o  
Konserwacja Instalacji Elektrycznych i Domofonów         600 343 105  lub   519 398 098


Konserwacja Bram Garażowych                                           603 523 664


 

NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH


Pogotowie ratunkowe                                                           999


Straż Pożarna                                                                          998


Pogotowie Energetyczne                                                      991


Pogotowie Gazowe                                                                992


Pogotowie Wodociągowe                                                     994


Straż Miejska                                                                           986


Urząd M. St. Warszawy                                                         19115


Telefon Alarmowy                                                                  112