Ar-Moczydło

Spółdzielnia Mieszkaniowa


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 I N F O R M A C J A

   

Od  dnia 20  Lipca  2023  roku  RADA NADZORCZA  I ZARZĄD Spółdzielni Mieszkaniowej  „AR-MOCZYDŁO”  pracują  w  składzie:

 

RADA NADZORCZA

PRZEWODNICZĄCA                        - Katarzyna Andrzejuk
WICEPRZEWODNICZĄCA              -  Renata Dąbrowska

SEKRETARZ                                     -  Wiesław Buczyński
CZŁONEK RADY                              -  Anna Grodner

CZŁONEK RADY                              - Tomasz Suprowicz

 

ZARZĄD

PREZES ZARZADU                                   - WAKAT

WICEPREZES ZARZĄDU                          - WAKAT

Copyrigcht © 2023   Spółdzielenia Mieszkaniowa AR-MOCZYDLO