Ar-Moczydło

Spółdzielnia Mieszkaniowa


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 I N F O R M A C J A

 

Od  dnia 12  Lipca  2022  roku  RADA NADZORCZA  I ZARZĄD Spółdzielni Mieszkaniowej  „AR-MOCZYDŁO”  pracują  w  składzie:

 

RADA NADZORCZA

 WICEPRZEWODNICZĄCA                           - Anna GRODNER

   CZŁONEK RADY                                           - Ewa DUDZIŃSKA

     CZŁONEK RADY                                        -Tomasz SUPROWICZ

 

ZARZĄD

                 PREZES ZARZADU                                      - Renata MATYSIAK-SIERY

 WICEPREZES ZARZĄDU                            - Krystyna LUBAS

 

Copyrigcht © 2023   Spółdzielenia Mieszkaniowa AR-MOCZYDLO